Eko Szkoła

OGÓLNOPOLSKI
PROJEKT EDUKACYJNY

CZYTAM Z KLASĄ
lekturki spod chmurki

skierowany jest do uczniów klas I-III
szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych

Honorowy patronat:
portal Niezbędnik Nauczyciela
Eko Dom System – Eko Szkoła

AUTOR I ORGANIZATOR PROJEKTU:
Honorata Szanecka – dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie.

UCZESTNICY:
uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Za uczestnika uznaje się jeden zespół klasowy lub grupę świetlicową.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

CELE PROJEKTU:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Przejdź na stronę projektu: https://www.czytamzklasa.pl