Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dotację w programie CZYSTE POWIETRZE


Do wykorzystania jest 103 mld złotych.
Program zakłada że z dotacji będzie mogło skorzystać od 2,5 mln do 4 mln domów Korzystając z programu uzyskasz zwrot od 90% do 30% poniesionych kosztów. Maksymalny koszt od którego liczona jest dotacja to 53 tys. złotych. Minimalny koszt kwalifikowany to 7 tys. złotych.
Program przewiduje dofinansowanie na:
-audyt energetyczny budynku;
-dokumentację projektową na przebudowę dachu;
-dokumentację projektową modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła;
-wymianę starych pieców (zakup i montaż);
-wymianę stolarki okiennej , drzwi zew. , bram garażowych;
-wymianę i uzupełnienie instalacji cieplnej i ciepłej wody użytkowej.
-docieplenie budynków (elewacji, poddaszy, stropów, dachów, fundamentów).
WARUNKI DOFINANSOWANIA:
Dom jedno lub dwu rodzinny Dofinansowanie uzależnione jest od średnich dochówków netto w gospodarstwie domowym:
1.w przypadku dochodów poniżej 600 zł/netto/osobę/m-c wynosi 90 %,
2.pomiędzy 601-800 zł/netto/osobę/m-c wynosi 80%,
3.pomiędzy 801-1000 zł/netto/osobem-c wynosi 67%,
4.pomiędzy 1001-1200 zł/netto/osobę/m-c wynosi 55%
5.pomiędzy 1201-1400 zł/netto/osobę/m-c wynosi 43%
6.pomiędzy 1401-1600 zł/netto/osobe/m-c wynosi 30%
7.powyżej 1600 zł/netto/osobę/m-c wynosi 18% lub 15% + ulga podatkowa

W przypadku braku środków własnych można uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę ok. 2,6% rocznie (max. do 15 lat); Okres realizacji: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie (max. do 30.06.2029r.); Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI JUŻ PONIESIONYCH KOSZTÓW W CIĄGU OSTATNICH 12 M-CY OKRES ROZPATRZENIA WNIOSKU TO 4 M-CE KALENDARZOWE
JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:
-Skontaktuj się z naszą firmą i umów się na spotkanie z przedstawicielem;
-Wspólnie zbadamy/określimy stan obecny i potrzeby Twojego budynku (wizja lokalna);
-Audytor pomoże w zgromadzeniu potrzebnych dokumentów do wniosku o dofinansowanie;
-Złożymy wniosek w Twoim imieniu do WFOŚiGW;
-Po przyznaniu dotacji WFOŚiGW przygotuje umowę o wypłatę dotacji Środki zostaną wypłacone w transzach po realizacji poszczególnych etapów lub na koniec realizacji wszystkich zadań
-Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia.
-Wszelkich szczegółowych informacji dostarczy Państwu nasz konsultant podczas spotkania.

Umów się na spotkanie z Konsultantem