W czym możemy pomóc … ?

PROGRAM  CZYSTE POWIETRZE

1. POMAGAMY W UZYSKANIU DOTACJI W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE DO 90 % INWESTYCJI MIĘDZY INNYMI NA :

 • Wymianę starych pieców (zakup i montaż)
 • Wymianę stolarki okiennej , drzwi zew. , bram garażowych
 • Wymianę i uzupełnienie instalacji cieplnej i cwu
 • Docieplenie budynków (elewacji, poddaszy, stropów, dachów, fundamentów)

2. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU DOFINANSOWANIA ???

 • Właściciele prywatni domów jedno i dwu rodzinnych
 • Wysokość dofinansowania uzależniona jest od średnich dochodów netto w gospodarstwie domowym

3. DLACZEGO MOŻESZ JESZCZE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE :

 • Do wykorzystania jest 103 mld złotych
 • Z programu ma skorzystać od 2,5 mln do 4 mln domów
 • Program nie jest konkursem tylko naborem stałym
 • Obecnie złożonych zostało ok. 80.000 wniosków, z czego ok. 20.000 otrzymało już decyzję POZYTYWNĄ i jest w trakcie realizacji
 • W przypadku braku środków własnych można uzyskać nisko oprocentowaną pożyczkę z WFOŚiGW na ok. 2,6% rocznie (od 5 do 15 lat)

4. W CZYM MOŻEMY POMÓC :

 • Skontaktuj się z naszą firmą i umów się na spotkanie z audytorem
 • Wspólnie zbadamy/określimy stan obecny i potrzeby Twojego budynku (wizja lokalna)
 • Audytor pomoże w zgromadzeniu potrzebnych dokumentów do przygotowania wniosku o dofinansowanie
 • Złożymy wniosek w Twoim imieniu do WFOŚiGW
 • Po przyznaniu dotacji WFOŚiGW przygotujemy umowę o wypłatę dotacji
 • Środki zostaną wypłacone w transzach po realizacji poszczególnych etapów lub na koniec realizacji wszystkich zadań

WSZELKICH SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOSTARCZY PAŃSTWU NASZ AUDYTOR PODCZAS WIZJI LOKALNEJ.